POLITICA DE SECURITATE CU PRIVIRE

LA PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

 

In conformitate cu prevederile Legii 677/2001 cu modificarile si completarile ulterioare, AURORA MEDIA SRL prelucreaza date cu caracter personal, cu respectarea principiilor mentionate in continuare, in scopuri legitime.

Prelucrarea datelor se realizeaza prin mijloace automate, cu respectarea cerintelor legale si in conditii care sa asigure securitatea, confidentialitatea si respectarea drepturilor persoanelor vizate.

Prelucrarea datelor se face cu respectarea urmatoarelor principii:

Notificarea

Operatorul de date cu caracter personal este inregistrat in Registrul de evidenta a prelucrarilor de date cu caracter personal la Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal, sub numarul 14709/16/06/2015.

Legalitatea

Prelucrarea datelor cu caracter personal se face in temeiul si in conformitate cu prevederile legale.

Scopul bine-determinat

Orice prelucrare de date cu caracter personal se face in scopuri bine determinate, explicite si legitime, adecvate, pertinente si neexcesive prin raportare la scopul in care sunt colectate.

Confidentialitatea

Informatile sunt prelucrate si folosite conform politicii de confidentialitate a datelor personale si nu vor fi folosite in nici un mod care contravine acestei politici; informaţiile colectate sunt folosite numai pentru scopul in care sunt colectate.

Consintamantul persoanei vizate

Orice prelucrare de date cu caracter personal, cu exceptia prelucrarilor care vizeaza date din categoriile strict mentionate de Legea 677/2001, poate fi efectuata numai daca persoana vizata si-a dat consintamantul in mod expres si neechivoc pentru acea prelucrare.

Informarea

Informarea se face de catre institutia care prelucreaza datele personale ale persoanei vizate.

Protejarea persoanelor vizate

Persoanele vizate au dreptul de acces la datele care sunt prelucrate, de a interveni asupra acestora, de opozitie si de a nu fi supuse unei decizii individuale, precum si dreptul de a se adresa Autoritatii Nationale de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal (A.N.S.P.D.C.P.) sau instantei de judecata pentru apararea oricaror drepturi garantate de lege, care le-au fost incalcate.

Securitatea

Masurile tehnice si organizatorice de securitate a datelor cu caracter personal sunt stabilite pentru protejarea datelor cu caracter personal impotriva distrugerii accidentale sau ilegale, pierderii, modificarii, dezvaluirii sau accesului neautorizat (accesul la bazele de date a utilizatorilor se face pe baza de nume utilizator si parola).

Posibilitatea de alterare a datelor accesate este protejata de solutii antivirus actualizate permanent.

DREPTURILE PERSOANEI VIZATE  (reglementate de Legea 677/2001, cu modificarile si completarile ulterioare)

-Dreptul de a obtine de la AURORA MEDIA SRL, la cerere si in mod gratuit printr-o solicitare scrisa, confirmarea faptului ca datele care va privesc sunt sau nu prelucrate de AURORA MEDIA SRL;

-Dreptul de a obtine de la AURORA MEDIA SRL, la cerere si in mod gratuit rectificarea, actualizarea, blocarea sau stergerea datelor a caror prelucrare nu este conforma cu Legea 677/2001, in special a datelor incomplete sau inexacte;

-Dreptul de a obtine de la AURORA MEDIA SRL, la cerere si in mod gratuit transformarea in date anonime a datelor a caror prelucrare nu este conforma cu Legea 677/2001;

-Dreptul de a va opune in orice moment, din motive intemeiate si legitime, ca datele care va vizeaza sa faca obiectul unei prelucrari, cu exceptia cazurilor in care exista dispozitii legale contrare; in caz de opozitie justificata prelucrarea nu mai poate viza datele in cauza;

-Dreptul de a va adresa justitiei pentru apararea oricaror drepturi garantate de Legea 677/2001 cu modificarile si completarile ulterioare, care v-au fost incalcate;

De asemenea, pentru a reclama nerespectarea drepturilor garantate de Legea 677/2001 cu modificarile si completarile ulterioare, va puteti adresa Autoritatii Nationale de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal (A.N.S.P.D.C.P.) sau/si instantelor de judecata.

SECURITATEA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

AURORA MEDIA SRL certifica faptul ca indeplineste cerintele minime de securitate a datelor cu caracter personal.

AURORA MEDIA SRL utilizeaza metode si tehnologii de securitate, impreuna cu politici aplicate salariatilor si proceduri de lucru, pentru a proteja datele cu caracter personal colectate conform prevederilor legale in vigoare.

 

Pentru mai multe detalii si informatii, orice persoana interesata se poate adresa:

AUTORITATII NATIONALE DE SUPRAVEGHERE

A PRELUCRARII DATELOR CU CARACTER PERSONAL

B-dul G-ral. Gheorghe Magheru 28-30, Sector 1, Bucuresti

Telefon: +4021.2525.599

Fax: +40.318.059.602

Web: http://www.dataprotection.ro

 

 

Marius MEDELEANU

Director General,

AURORA MEDIA SRL